Sivut päivitetty 29.10.2019

wslogo

Erkki Nuutinen


Liikeidea

 • liikeideana puutuoteteollisuuden liiketoiminnan kehittäminen esimerkiksi projektijohtamista hyödyntäen

erkki-nuutinen

Palvelut ja ratkaisut

 • liiketoiminnan kehitystarpeiden kartoitus
 • tuotekehityksen koordinointi
 • julkisrahoitteisten projektien koordinointi
 • myynnin edistäminen
 • uuden vientimyynnin selvittäminen
 • etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmiin (wood solutions) parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi
Toimintatavat

 • hyödynnetään kehitystyössä laajaa yhteistyöverkostoa
 • pitkäaikaisen, tulosvastuullisen teollisuuskokemuksen tuomat mahdollisuudet
 • ehdoton luotettavuus
 • tavoitteiden ja hyötyjen pukeminen konkreettiseen muotoon
 • laitetaan asiat tarkasti myös paperille


Tehtyjä projekteja yhteistyöyritysten liiketoiminnan parantamiseksi vuosien 2014–2019 aikana

1.9.-30.9.2019

 • toteutin Metsäkeskuksen hallinnoimaan Export Factory For Bio-Forestry -hankkeeseen liittyneen kehittämissuunnitelman ja sen budjetoinnin kahdeksassa teollisen puurakentamisen yrityksessä eri puolella Suomea vierailemalla jokaisessa yrityksessä

1.1.-31.5.2019 välisenä aikana

 • toteutin Metsäkeskuksen hallinnoimaan Uudet tekniikat -yritysryhmähankkeeseen liittyen Lopen Rakennuspuu Oy:lle hyvälaatuisesta männystä liimattavan 3-kerroslattialaudan tuotantoprosessin kuvauksen

1.6.-31.12.2018 välisenä aikana

 • konsultoin Järvelässä toimivalle Koskenranta Oy:lle Metsäkeskuksen hallinnoimaan ”Uudet tekniikat -yritysryhmähankkeeseen” liittyen M1-päästöluokitusselvityksen

15.9.2017-31.1.2018 välisenä aikana

 • olin toteuttamassa Lappeenrannan Metsäkeskuksen hallinnoimaa ”Tutkimuksella kilpailukykyä puutuotealalle” kehittämis- ja koulutustarvekartoitusta puualan yrityksissä Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Kevään ja kesän 2017 aikana

 • toteutin Rantasalmen kunnalle selvityksen alueen mäntytukkien hyödyntämisestä nykyistä enemmän Rantasalmella

Talvella 2016-2017

 • toteutin Tekesin Innovaatiosetelin rahoituksella keskisuomalaiselle sahalle tuotekehitysselvityksen liittyen puun kuivaukseen

Vuosi 2016

 • toteutin Ely- keskuksen tukemana pienelle sahayrittäjälle ns. toteutettavuustutkimuksen, jossa puolen vuoden aikana selvitettiin männyn sydänpuutuotteiden laajempia käyttömahdollisuuksia rakentamisessa; männyn sydänpuu vastaa lahonkesto-ominaisuuksiltaan siperianlehtikuusta
 • kesällä 2016 kävimme tutun Englannissa toimivan puutuotteiden agentin kanssa keskisuomalaisessa tuotantoyhtiössä, joka suunnittelee ja tuottaa kolmiulotteisia sisä – ja ulkoverhouspintoja sekä niiden teollisia jatkojalosteita; tavoitteena yrityksen vientitoiminnan aloittaminen UK:n markkinoilla

Vuosi 2015

 • kuudessa yrityksessä, joissa em. kehityskartoitus tehtiin, toteutimme vuoden aikana Ely-keskuksen tukemana yhteistyössä VMK valmennuksen kanssa kahden päivän pituinen Innosessio-prosessi, jonka yhteydessä käytiin läpi yrityksen liiketoiminnot ja haettiin esille tärkeimmät jatkokehityskohteet yritysten avainhenkilöiden kanssa liiketoiminnan parantamiseksi
 • näiden päivien pohjalta yhteen yritykseen laadittiin kaksivuotinen Tekes-projekti aiheena projektiliiketoiminnan parantaminen mm. digitalisaatiota hyödyntäen
 • toiseen yritykseen on tarjottu syksylle 2016 viiden päivän jatkosessiot ensimmäisessä kahden päivän osiossa löydettyjen tärkeimpien kehityskohteiden eteenpäinviemiseksi

Kesä-syksy 2014

 • suoritin yritysten liiketoiminnan kehityskartoituksen yli kahdessakymmenessä puualan yrityksessä Etelä- ja Itä-Savossa yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiön Miktech Oy:n kanssa (nykyisin Miksei Oy)

Vuodet 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 • olen toiminut koko yritykseni toiminnan ajan mentorina itäsavolaiselle yritykselle, joka on valmistanut yli viidentoista vuoden ajan puutavarakuivaamojen ilmanohjaimia
 • tällä hetkellä Viiramikko Oy:ssä on menossa kaksivuotinen Business Finlandin tukema kehitysprojekti, minkä projektijohtajana toimin
 • projektissa haetaan yritykselle uutta asiakaskuntaa uusien tuoteinnovaatioiden avulla